Konačište "Resava" Despotovac

- Pansionski smeštaj
- Odmor
- Turizam
- Rekreacija
- Rehabilitacija

Mi smo tu zbog Vas...

Sportski tereni

Konačište "Resava" Despotovac raspolaže sopstvenim sportskim terenima, idealnim kako za rekreaciju, tako i za vrhunske sportske pripreme.