Konačište "Resava" Despotovac

- Pansionski smeštaj
- Odmor
- Turizam
- Rekreacija
- Rehabilitacija

Mi smo tu zbog Vas...

Resavski kraj

Reka Resava

Brza, hladna i čista

Reka Resava je najduža desna pritoka Velike Morave. Dugačka je oko 70 km. Protiče kroz opštine Despotovac i Svilajnac. Nastaje od Zlotske reke i Bobovačkog potoka. Izvorište je na preko 1.100 metara nadmorske visine, a ušće na 94 metara.

Reka Resava konačište Resava Reka Resava konačište Resava

U svom izvorišnom delu Resava protiče kroz prašumu Vinatovaču. Ova gusta bukova šuma proglašena je Parkom prirode, kao i kanjon reke Kločanice, leve pritoke Resave, koja u toku leta ponire u uzanom delu kanjona zvanom Suvaja.

Gornji deo Resave

Klisure i kanjoni

Gornji deo sliva Resave je tipična kompozitna dolina, sastavljena od niza kotlinica, proširenja razdvojena klisurama i kanjonima. Prva u nizu klisura je Manasijska klisura. Zatim se ulazi u stenjevačko-dvorišku kotlinu, pa u strmostensko-stenjevačku klisuru dugu 6 kilometara

Bogata ribom

Pastrmka potočara

Čiste tokove Gornje Resave naseljava izuzetna riblja vrsta, pastrmka potočara.

Kanjon Resave - Konačište Resava Despotovac

Manastir Manasija

Kulturno blago Srbije

Manasija (Resava) je jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i pripada takozvanoj „Moravskoj školi“. Podigao je despot Stefan Lazarević - Visoki između 1407. i 1418. godine. Odmah posle osnivanja, Manasija je postala kulturni centar despotovine.

Manastirski kompleks sastoji se iz:

- crkve Sv.Trojice
- velike trpezarije ili takozvane „škole“ (koja se, teško oštećena, nalazi južno od crkve)
- tvrđave sa 11 kula od kojih je najveća „Despotova kula“ (severno od crkve).

Manastir Manasija - www.resava.info

Manastir Manasija - www.resava.info
Manastir Manasija - www.resava.info

Kroz vekove

Manasija je pustošena i razarana 1439., 1456., 1476., i 1734., a obnavljana 1735., 1806., 1810., i 1845. godine. Zavod za zaštitu spomenika kulture (tada) SR Srbije otpočeo je 1956. godine obimne konzervatorsko-restauratorske radove. Čišcenja i konzervacija fresaka izvršeni su od 1959. do 1962. godine.

Despot Stefan

"Resavska škola"

U crkvi se nalazi grobnica ktitora despota Stefana Lazarevića, za čije se vreme tu razvio književni rad - "Resavska škola" u narodu poznata kao "Resavska prepisivačka škola".


 

Resavska pećina

Najlepša pećina u Srbiji

Resavska pećina se nalazi 19 km od Despotovca, u krečnjačkom brdu zvanom Babina glava na obali kraškog polja Divljakovac. Spada u najlepše pećine u našoj zemlji.

Duga je 4,5 km. Detaljno je istraženo 2.830m., a za posetioce je uređeno oko 800 m. Jedna je od najstarijih ispitanih pećina u našoj zemlji, stara je oko 80 miliona godina dok se stariji nakit u pećini procenjuje na oko 45 miliona godina. Temperatura je konstantna i iznosi 7 C, dok vlažnost vazduha varira od 80-100 %.

Dvorane, kanali...

Stalaktiti i stalagmiti

Unutrašnjost pećine obiluje brojnim i raznovrsnim dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima. Po bogatstvu i raznobojnosti nakita Resavska pećina opravdano nosi epitet Resavske lepotice.

Prelepi pećinski nakit

Dominira crvena boja

Nakit se pojavljuje u tri boje, a to je crvena, žuta i bela. Najdominantnija je crvena boja koja potiče od oksida gvožda.

Resavska pećina - Konačište Resava Despotovac

Resavska pećina - Konačište Resava Despotovac

Resavska pećina - Konačište Resava Despotovac


Vodopad Lisine

Najveći vodopad u Srbiji

Najveći je vodopad u Srbiji, visine preko 20 metara, a svojom lepotom i impozantnošću ostavlja bez reči. Neobičnog je izgleda jer je voda vremenom napravila dubok amfiteatar vertikalnih strana u bigrenim naslagama dok njegovo dno pokrivaju veliki bigreni blokovi. Svakom ko u sebi nosi imalo avanturističkog duha biće zanimljiv spust do podnožja vodopada, a jedino tako može da doživi pravu sliku kako netaknuta priroda izgleda. Pod glavnim mlazom vode nalazi se jezerce dubine nekoliko metara, a oblaci vodenih kapljica neprestano zasipaju posetioce.

Nacionalno Blago

Živopisne lepote

Izvorište sa vodotokom i vodopadom predstavlja geomorfološko-hidrološki kompleks živopisne lepote i vrednosti naučnog, obrazovnog i kulturnog značaja, te predstavlja prirodno dobro nacionalnog ranga.Izvori i vrela u gornjoj Resavi predstavljaju značajnije i njinteresantnije hidrološke objekte.

Vodopad - Konačište Resava Despotovac

Vodopad

     Za vreme maksimalne izdašnosti vrelo daje i preko
     10 m³ vode u sekundi, u minimumu ono se smanji i tada ističe jedva oko 120 l/s.